The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

Polisi Cwcis

Mae'r safle yma, www.thestudentsurvey.com, yn defnyddio cwcis sy'n ein helpu ni i roi profiad da i chi wrth i chi bori ein Safle a hefyd mae'n ein galluogi i wella ein Safle. Drwy barhau i bori'r Safle, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio ein cwcis.

Mae cwci yn ffeil fechan o lythrennau a rhifau rydyn ni'n ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur, os ydych chi'n cytuno. Mae cwcis yn defnyddio gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydyn ni'n defnyddio'r cwcis canlynol:

  • Cwcis cwbl angenrheidiol. Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu ein Safle. Maent yn cynnwys, er enghraifft, y cwcis sy'n eich galluogi chi i fewngofnodi i fannau diogel ein Safle.
  • Cwcis dadansoddol/perfformiad. Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi ni i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr â'n Safle a gweld sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein Safle. Mae'r cwcis hyn yn ein helpu ni i wella'r ffordd mae ein gwefan yn gweithio.
  • Cwcis swyddogaethol. Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi pan rydych chi'n dod yn ôl i'r Safle. Mae hyn yn ein galluogi ni i bersonoli ein cynnwys ar eich cyfer chi, eich cyfarch wrth eich enw a chofio eich dewisiadau.
  • Cwcis targedu. Mae'r cwcis hyn yn cofnodi eich ymweliad â'n Safle, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein Safle a'r hysbysebion sy'n cael eu harddangos arno'n fwy perthnasol i'ch diddordebau chi. Hefyd efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gyda thrydydd partïon at y diben hwn.


Sylwer y gall trydydd partïon ddefnyddio cwcis hefyd, ac nid oes gennym ni unrhyw reolaeth dros y rhain. [Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol/pefformiad neu'n gwcis targedu]. Os nad ydych chi eisiau i ni ddefnyddio cwcis fel rydyn ni wedi amlinellu uchod, neu os byddwch chi'n newid eich meddwl ar ôl rhoi caniatâd i'n defnydd ni o gwcis, cewch ddileu a blocio'r cwcis ar y Safle yma drwy eich porwr. Os byddwch chi'n defnyddio gosodiadau eich porwr i flocio pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol), efallai na fydd rhannau o'n gwefan ni'n gweithio.

infographic infographic