The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

Meini prawf cymhwysedd

Myfyrwyr blwyddyn olaf a chyfwerth:

  • Myfyrwyr y disgwylir iddynt fod yn eu blwyddyn olaf.
  • Myfyrwyr ar raglenni hyblyg pan nad yw'n bosibl rhagweld pryd bydd y flwyddyn olaf, ar ôl y disgwylir iddynt fod wedi gwneud mwy nag un flwyddyn o astudiaeth academaidd gyfwerth ag amser llawn (FTE) ac nid cyn eu pedwaredd flwyddyn.

Myfyrwyr gyda'r trefniadau cyllido canlynol:

  • Myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon
  • Myfyrwyr yn astudio pynciau a gyllidir gan y GIG.
  • Pob myfyriwr yn astudio ar gyrsiau Addysg Uwch penodedig a gyllidir yn uniongyrchol mewn Colegau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Bellach.

Serch hynny, nid yw'r canlynol yn gymwys:

  • Myfyrwyr ar raglenni nad ydynt yn arwain at gymwysterau neu gredydau gradd.
  • Myfyrwyr ar gwrs yn para am un flwyddyn neu un flwyddyn gyfwerth ag amser llawn neu lai.
  • Unrhyw fyfyriwr sy'n gymwys yn ACF 2017 (p'un a oeddent wedi ymateb ai peidio) ac sy'n parhau i fod yn yr un sefydliad.

Caiff myfyrwyr eu cynnwys ym mhoblogaeth arolwg 2019 os disgwylir iddynt orffen eu cwrs rhwng 1 Chwefror 2019 a 31 Ionawr 2020 yn gynhwysol.

infographic infographic