The National Student Survey (NSS) 2018 is now closed.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o’r 8 o Ionawr i’r 30 o Ebrill 2018.

Meini prawf cymhwysedd

Myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a chyfatebol:

  • Myfyrwyr y mae disgwyl iddynt fod yn eu blwyddyn olaf.
  • Myfyrwyr ar raglenni hyblyg ac nid oes modd rhagweld pryd bydd y flwyddyn olaf, ac wedi hynny mae disgwyl iddynt fod wedi ymgymryd â mwy nag un cyfwerth ag amser llawn (FTE) ac nid cyn eu pedwaredd flwyddyn academaidd o astudio.

Myfyrwyr gyda'r trefniadau cyllido canlynol:

  • Myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon a gyllidir gan y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.
  • Myfyrwyr yn astudio pynciau a gyllidir gan y GIG.
  • Yr holl fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau Addysg Uwch rhagnodol a gyllidir yn uniongyrchol mewn Colegau Addysg Bellach/Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Fodd bynnag, nid yw'r canlynol yn gymwys:

  • Myfyrwyr ar raglenni nad ydynt yn arwain at gymwysterau neu gredydau israddedig.
  • Myfyrwyr ar gwrs sy'n para blwyddyn neu un FTE neu lai.
  • Unrhyw fyfyrwyr oedd yn gymwys yn ACF 2017 (wedi ymateb neu beidio) sydd dal yn yr un sefydliad


Mae myfyrwyr yn cael eu cynnwys ym mhoblogaeth arolwg 2018 os oes disgwyl iddynt gwblhau eu cwrs rhwng 1 Chwefror 2018 a 31 Ionawr 2019, yn gynwysedig.

infographic infographic