ACF 2021

Ymunwch â'r 4 miliwn o fyfyrwyr sydd wedi rhannu eu barn a helpu i wella profiadau myfyrwyr. Ar agor 6 Ionawr hyd 30 Ebrill 2021.

Mae’r ACF yn rhoi cyfle i chi ddweud eich barn am eich cwrs yn eich prifysgol/coleg.

Mae’n eich galluogi i ddweud yr hyn yr oeddech chi’n ei hoffi, a’r hyn a allai fod yn well yn eich barn chi.

Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu’r rhai sy’n ystyried addysg uwch i wneud penderfyniad ynghylch beth i’w astudio ac ymhle.

Bydd eich prifysgol/coleg hefyd yn defnyddio’r wybodaeth yma i gyflwyno newidiadau go iawn i brofiadau myfyrwyr.

Bydd ymatebion yn cael eu cyflwyno’n ddienw i’ch prifysgol neu goleg.

Mae’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2021 bellach wedi cau

Ar agor o 6 Ionawr hyd 30 Ebrill 2021.