Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn am yr NSS sydd heb ei ateb ar y wefan hon, yna anfonwch e-bost at Ipsos drwy un ai thestudentsurvey@ipsos.com neu drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Os hoffech gysylltu â’r Swyddfa Fyfyrwyr (y rheolydd data) yn hytrach, anfonwch e-bost at nss@officeforstudents.org.uk.

Os ydych yn meddwl bod eich prifysgol neu goleg yn dylanwadu ar ymatebion myfyrwyr i’r NSS yn amhriodol, anfonwch e-bost at NSSallegations@officeforstudents.org.uk.

I gysylltu â’ch prifysgol neu eich coleg, defnyddiwch eich pwyntiau cyswllt arferol.

    * Meysydd ofynnol