Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn am yr ACF nad yw wedi’i ateb ar y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu ag Ipsos MORI naill ai drwy e-bostio thestudentsurvey@ipsos.com neu drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Os hoffech chi gysylltu â’r Swyddfa Fyfyrwyr (y rheolydd data) yn lle hynny, anfonwch e-bost i: nss@officeforstudents.org.uk.

Defnyddiwch y manylion cyswllt arferol i gysylltu â’ch prifysgol neu goleg.

    * Meysydd ofynnol