NSS 2024

Ymunwch â’r 5.3 miliwn o fyfyrwyr sydd wedi rhannu eu barn ac wedi helpu i ysbrydoli newid mewn prifysgolion a cholegau ers lansio’r arolwg yn 2005.

Yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) yw eich cyfle i edrych yn ôl ar eich profiad o addysg uwch a siarad am bopeth, o’r addysgu ar eich cwrs, mynediad at adnoddau ac offer, a hyd yn oed llais y myfyriwr.

Gall eich barn wneud gwahaniaeth. Gyda’ch adborth, gallai eich prifysgol neu eich coleg wneud newidiadau i wella eu cyrsiau ar gyfer myfyrwyr yn y dyfodol.

A gan fod yr NSS yn arolwg swyddogol ledled y DU, gall unrhyw un sy’n meddwl am wneud cais i brifysgol weld beth oedd myfyrwyr fel chi yn meddwl am eich cwrs trwy blatfform o’r enw Darganfod Prifysgol – fel y gallant wneud gwell penderfyniadau am le i astudio.

Cofiwch, mae’r NSS yn ddienw – ni fydd eich prifysgol neu eich coleg yn gweld eich ymatebion felly gallwch roi eich adborth gonest ac agored.

Rydym eisiau eich barn. Eich NSS chi ydyw.

MAE’R AROLWG BELLACH WEDI CAU

Ar agor rhwng 8 Ionawr tan 30 Ebrill 2024.