Complete the Survey Llenwi'r Arolwg

Pam cymryd yr Arolwg?

Mae'r ACF 2020

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn agored o 6 Ionawr i 30 Ebrill 2020.

Mae'r ACF yn cynnig cyfle i chi i roi eich barn am eich cwrs yn eich prifysgol neu goleg. Mae'n eich galluogi i ddweud am yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu'r rheini sy'n ystyried addysg uwch i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle. Bydd eich prifysgol/coleg ac Undeb (Cymdeithas neu Urdd) y Myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau real i brofiadau myfyrwyr. Bydd eich ymatebion i gyd yn gwbl ddienw – ni fydd posib i'ch prifysgol/coleg eich adnabod o gwbl.

Felly, beth yw eich barn chi?

Rhowch eich adborth gonest i ni ynglŷn â'ch profiad trwy glicio ar 'Llenwi'r Arolwg' uchod o 6 Ionawr ymlaen.

infographic infographic