The National Student Survey (NSS) 2019 is now closed.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019 bellach wedi cau.

Pam cymryd yr Arolwg?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2019

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o'r 7 o Ionawr i'r 30 o Ebrill 2019. Mae'r arolwg yn gyfle i chi ddweud wrthym am eich profiad ar eich cwrs yn eich prifysgol/coleg — yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol eich cydfyfyrwyr ac i helpu'r rhai sy'n ystyried addysg uwch benderfynu beth a ble i astudio. Hefyd bydd eich prifysgol/coleg ac Undeb (Cymdeithas neu Urdd) y Myfyrwyr yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau real i brofiadau myfyrwyr.

Bydd eich ymatebion i gyd yn gwbl ddienw – ni fydd posib i'ch prifysgol/coleg eich adnabod o gwbl.

Cofiwch roi adborth gonest nawr drwy glicio ar 'Mynd i Mewn i'r Arolwg' o'r 7 o Ionawr.

infographic infographic