The National Student Survey (NSS) 2020.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ar gau.

Pam cymryd yr Arolwg?

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) 2020

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) 2020 nawr ar gael. Mae 83 y cant o'r 311,432 o fyfyrwyr yn y DU a gymerodd rhan yn fodlon ag ansawdd eu cwrs.

Gweinyddir yr arolwg gan Ipsos MORI ar ran pedwar corff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU (y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS), Cyngor Cyllido'r Alban, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac Adran Economi Gogledd Iwerddon).

Gellir dod o hyd i ddata NSS 2020 ar wefan y OfS: https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss/get-the-nss-data/

Mae cyllidwyr a rheoleiddwyr y DU hefyd wedi ymrwymo i ddadansoddi'r data i asesu unrhyw effaith y mae coronafirws wedi'i gael ar y canlyniadau a llunio barn broffesiynol am ei dibynadwyedd ystadegol. Gellir gweld yr adroddiad dadansoddi ar wefan y OfS: https://www.officeforstudents.org.uk/publications/nss-2020-analysis-of-impact-of-coronavirus/

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).

Mae'r NSS yn cynnig cyfle i chi i roi eich barn am eich cwrs yn eich prifysgol neu goleg. Mae'n eich galluogi i ddweud am yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu'r rheini sy'n ystyried addysg uwch i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle. Bydd eich prifysgol/coleg ac Undeb (Cymdeithas neu Urdd) y Myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau real i brofiadau myfyrwyr. Bydd eich ymatebion i gyd yn gwbl ddienw – ni fydd posib i'ch prifysgol/coleg eich adnabod o gwbl.

Felly, beth yw eich barn chi?

Rhowch eich adborth gonest i ni ynglŷn â'ch profiad trwy glicio ar 'Llenwi'r Arolwg' uchod o 6 Ionawr ymlaen.

infographic infographic