The National Student Survey (NSS) 2018 is now closed.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o’r 8 o Ionawr i’r 30 o Ebrill 2018.

Pam cymryd yr Arolwg?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2018

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ar agor o'r 8 o Ionawr i'r 30 o Ebrill 2018. Mae'r arolwg yn gyfle i chi ddweud wrthym am eich profiad ar eich cwrs yn eich sefydliad — yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddylanwadu ar ddyfodol eich cydfyfyrwyr ac i helpu'r rhai sy'n ystyried addysg uwch benderfynu beth a ble i astudio. Hefyd bydd eich sefydliad ac Undeb (Cymdeithas neu Urdd) y Myfyrwyr yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau real i brofiadau myfyrwyr.

Bydd eich ymatebion i gyd yn gwbl ddienw – ni fydd posib i'ch sefydliad eich adnabod o gwbl. Cofiwch roi adborth gonest nawr drwy glicio ar 'Llenwi'r Arolwg' uchod.

infographic infographic