The National Student Survey (NSS) 2020.

Mae Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020 ar gau.

Pam cymryd yr Arolwg?

Mae'r ACF 2020

Mae'r pedwar corff rheoli ac ariannu'r DU yn cadw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol dan arolygiad ynghyd â Ipsos MORI. Dechreuodd gwaith maes yr AMC ar y 6ed o Ionawr ac yn dal i barhau. Mae nifer o fyfyrwyr yn barod wedi ymateb ac rydym yn dymuno cynnig y cyfle i fyfyrwyr ymateb os ydynt yn dymuno. Byddwn yn edrych ar y data pan rydym yn ei dderbyn er mwyn asesu'r effaith y mae Covid-19 wedi cael ar y canlyniadau.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn agored o 6 Ionawr i 30 Ebrill 2020.

Mae'r ACF yn cynnig cyfle i chi i roi eich barn am eich cwrs yn eich prifysgol neu goleg. Mae'n eich galluogi i ddweud am yr hyn roeddech yn ei hoffi a'r hyn rydych yn teimlo y gellid ei wella. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu'r rheini sy'n ystyried addysg uwch i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle. Bydd eich prifysgol/coleg ac Undeb (Cymdeithas neu Urdd) y Myfyrwyr hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau real i brofiadau myfyrwyr. Bydd eich ymatebion i gyd yn gwbl ddienw – ni fydd posib i'ch prifysgol/coleg eich adnabod o gwbl.

Felly, beth yw eich barn chi?

Rhowch eich adborth gonest i ni ynglŷn â'ch profiad trwy glicio ar 'Llenwi'r Arolwg' uchod o 6 Ionawr ymlaen.

infographic infographic